FOTODYNAMICKÁ TERAPIE PDT-CLD 100 EPEM

Diodový zářič pro fotodynamickou terapii nové generace se širokým spektrem použití.

 

Diodový zářič s vysokým výkonem.

Denzitometr pro přesnou, řízenou emisi energie. 

Intenzita záření automaticky měřena denzitometrem v mW/cm pro automatický výpočet délky ozáření v závislosti na zvolené dávce J/cm² a velikosti spotu.

Krátký expoziční čas : 2-6 min. v závislosti na ploše ošetřované zóny minimalizuje diskomfort pro pacienta.

 

Kontrolní mikroprocesor:

 • Teploty

 • Reálně emitované energie

 • Hladiny chladící kapaliny

 • Diagnostiky závad přístroje

Pracovní režim:

 • Kontinuální
 • Pulzní

Světelný zdroj (chlazený tekutinou) s hydraulickým ramenem pro snadnou polohovatelnost zářiče

 

Speciální zářič pro gynekologické aplikace SVĚTOVÁ NOVINKA

 

 

 

Typy zářičů:

 • červené světlo – vlnová délka 618 nm (nom. výkon 104W) – standard
 • modré světlo – vlnová délka 471 nm (nom. výkon 23,5W)
 • žluté světlo – vlnová délka 589 nm (nom. výkon 104 W)

Indikace:

Červené světlo:

 • Kožní nádory
 • Aktinická keratóza
 • Bowenova dermatóza
 • Akné
 • Kondylomatóza
 • HPV
 • Bércové vředy

Modré světlo:

 • Akné

Žluté světlo :

 • Fotoomlazení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herálecká I 1577/6, 140 00  Praha 4 - Krč

medici-h@medici-h.cz

medici-h

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.)