The Contour

 

RF a vakuová technologie pro redukci celulitidy, vypnutí kontur a redukci tukových polštářků.

 

Nový  EndyMed Contour je schválen FDA redukci celulitidy, zrychlení metabolismu buněk, zlepšení mikrooběhu a redukci tukové tkáně. Contour  kombinuje radiofrekvenci 3DEEP s elektronicky řízeným modulovaným vakuem (ECMV), modulovanou masážní funkcí, přesnými digitálními kontrolami a monitorováním impedance i teploty v reálném čase.
3DEEP je v současné době nejúčinnější radiofrekvenční technologií.


 

Výhody:

  • 3DEEP RF kombinovaná s elektronicky řízeným modulovaným pulsním vakuem  (ECMV ™), které zdvojnásobuje efektivnost hloubkového prohřátí
  • RF energie proniká až do hloubky až 26 mm
  • Na hlavici lze plynule regulovat  výkon vakua
  • Hlavice snímá automaticky teplotu ošetřované zóny a ta je vizualizována pro snadnou kontrolu přímo  na hlavici.
  • Vakuum zvyšuje aktivuje lymfatický systém pro efektivní drenáž.

The Contour 3DEEP Vacuum Dual Effect:

  • Umožňuje hlubší průnik tepla až do podkožní vrstvy (26 mm)
  • Vakuové a 3DEEP teplo zvyšuje přívod krve a cirkulaci do celulitidy a oblastí s náchylností na tuk, stimuluje tukové buňky, aby dosáhly rychle aktivního stavu
  • Subatmosférický tlak vytvořený vakuem aktivuje lymfatický systém, který zajišťuje lepší odstranění metabolických odpadů a snížení edému

 

 

Contour Treatment video

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Herálecká I 1577/6, 140 00  Praha 4 - Krč

medici-h@medici-h.cz

medici-h

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.)