Radiochirurgický skalpel EPEM AM 308 N a RF 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiochirurgie je principiálně založena na přenosu co největšího možného množství energie v co nejkratším možném čase. Navíc ke své klasické funkci moderního elektrochirurgického přístroje poskytuje možnosti práce podobné jako při použití operačního laseru.

 

Radiochirurgické skalpely EPEM pracují v režimech

 • kontinuální
 • jednotlivý pulz s trváním minimálně 10ms
 • opakovaný pulz, dávka pulzů s opakovací frekvencí 3-10 Hz
 • superpulz - pro minimální nekrotizaci tkání ve funkci řezu či vaporizaci

Zvláště v posledně jmenovaném režimu je možné provádět operace na povrchu s velmi malou difúzí tepla, omezující poškození okolních tkání. Jednoduchým způsobem volby režimu, umožňuje navedení veškeré energie potřebné k operačnímu výkonu s maximální přesností a s dodržením minimální invaze. Kombinací sedmi různých emisních režimů se dá přístroj použít ve velké šíři rozmanitých patologických situací, s omezením jizev na minimum.


 Základní charakteristiky radiochirurgie

 • umožňuje chirurgický řez s minimálním tepelným poškozením okolní tkáně
 • v důsledku snížení traumatizace okolní tkáně zlepšuje hojení
 • dovoluje získat dobře zpracovatelný histopatologický materiál
 • dovoluje celou řadu ambulantních zákroků v lokální anestesii
 • je kompatibilní s laparoskopy a endoskopy
 • široký výběr elektrod umožňuje optimalizaci operačních postupů
 • v průběhu práce s radiochirurgickým skalpelem ve funkci čistého řezu nedochází k nekrotizaci blízkých okolních tkání.

Základní funkce radioskalpelu

 • čistý řez bez nekrotizace
 • koagulační řez
 • koagulace monopolární i bipolární
 • sprayová bezdotyková koagulace

Technické charakteristiky

 • mikroprocesorem řízený okamžitý výkon (zabraňující zbytečné nekrotizaci i ve funkci koagulace)
 • digitální ovládání
 • bezpečnostní systém se zvukovým signálem a okamžitým vyřazením přístroje z provozu
 • možnost použití samolepících indiferentních elektrod
 • příslušenství je určeno pro opakované použití s možností resterilizace v parním autoklávu
 • dvojitý ovládací pedál
 • možnost použití násadce s manuálním (bezpedálovým) ovládáním

Radioskalpely EPEM slučují v sobě charakteristiky radiochirurgie s technikou využití laseru


Operační vysokofrekvenční přístroj EPEM je plodem dlouhodobých zkušeností s technologiemi používanými u operačních laserových přístrojů. Svými vlastnostmi je revolučním pokrokem v těch technikách, ve kterých jsou používány elektrochirurgické přístroje. Tento přístroj je ideální pro využití na operačních sálech zejména pak u operačních zákroků, kde je základním požadavkem minimální poškození tkáně, snížená spotřeba anestetik a rychlé pooperační hojení.

 

Radiochirurgie nalezne široké uplatnění zejména v těchto oborech:

 • gynekologie
 • chirurgie
 • plastická chirurgie
 • dermatologie
 • ORL
 • oftalmologii
 • stomatochirurgii

 

 

 

 

 

 

 

 Herálecká I 1577/6, 140 00  Praha 4 - Krč

medici-h@medici-h.cz

medici-h

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.)