Bělení zubů

 

PEARL je nové vysoce spolehlivé zařízení, které má maximální účinek při bělení zubů.


PEARL využívá vlnovou délku 480 a 520 nm, lampa má speciální displej, který umožňuje absorpci ultrafialového a infračerveného světla. To umožňuje ochránit sklovinu a sliznici od zahřívání,a tím odstranění nebo snížení jejich citlivosti.
 

Světlo je řízeno a dopravováno pomocí speciálního optického vlákna. Obrazovka zajišťuje koncentraci záření na maximální výkon a snížení doby zpracování.
 

Přístroj působí rychlým polymerizačním efektem.
 

Přístroj je řízen elektronickým prvkem, který řídí emisi, dobu pauzy a aktivace. Velký displej z tekutých krystalů umožňuje uživateli sledovat všechny funkce zařízení případně zobrazit jednotlivé funkce. PEARL byl navržen tak, aby zabíral velmi málo místa.
 

PEARL má pevnou, stabilní a vyváženou základnu s kolečky pro snadnou manipulaci.
 

Lampa má plně rotační systém tak, aby mohl být umístěn podle potřeby.

 

 


 

Tecno-Gaz has made PEARL, a new highly evolved device that is the maximum expression of the
whitening systems on sale today.

PEARL uses a wave length of between 480 and 520 nm and the lamp has a special screen that allows absorption of ultraviolet and infrared light to prevent heating of the pulp and mucous membranes, so avoiding or reducing their sensitivity.

The light is controlled and conveyed by a special optical fibre screen that ensures concentration of the rays to allow maximum performance of the equipment and reduction of treatment times.

The equipment has a rapid polymerisation function for use on the protective liquid dam.

The machine has an electronic control that manages the treatment times, pauses and activation. A large liquid crystal display allows the user to monitor all the functions of the equipment and view each function. PEARL has been designed to take up very little room.

It has a solid, stable and balanced base with wheels so that it is easy to move around. The lamp has a full rotation system so that it can be positioned as desired.

 

 

 

 

 

 Herálecká I 1577/6, 140 00  Praha 4 - Krč

medici-h@medici-h.cz

medici-h

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.)