Lůžka

DreaMed

DreaMed Zak

DreaMed Zak High

 

Lemi 2

Lemi 3

Lemi 4

 

Lemi Med

Lemi Syncro Bizak

Sosul

 

Sosul Top

Sosul 2000

AV 4034 - 4035

 

AV 4118

   
 
 

 Herálecká I 1577/6, 140 00  Praha 4 - Krč

medici-h@medici-h.cz

medici-h

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.)